Senior WABO vergunningverlener

HBO
Vergunningen
0 uur

Wat ga je doen?

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

1. Het beoordelen en afhandelen van (complexe) aanvragen van omgevingsvergunningen voor:

- Bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein.

- Tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit).

- Overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:

- Regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening.

- Controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten.

- Toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid.

- Het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving.

- Het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines.

- Opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.).

- Het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening.

- Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager.

- Waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:

- Verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;

- Beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;

Vereisten / knock-outcriteria

NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.

1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen overeenkomst(en) met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever.

2. Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 afgerond.

3. Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en vergunningverlening.

4. Uurtarief gemaximeerd op € 100,00 inclusief reiskosten woon-werk en binnen Zoetermeer, alsmede Fee Flextender, maar exclusief BTW.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Een afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van bouwkunde of Ruimtelijke Ordening & Planologie (20 punten).

6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior Wabo vergunningverlener in de afgelopen 5 jaar (40 punten).

7. Aantoonbare kennis met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (30 punten).

8. Een afgeronde cursus Bouwbesluit of Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (10 punten).

Wat verwachten wij van je?

Oplossingsgericht.

- Zelfstandig.

- Organiserend vermogen.

- Bewust risico gestuurd werken.

- Omgevingsbewust.

- Politiek sensitief.

- Daadkrachtig.

- Flexibel.

- Onder druk kunnen presteren.

- Teamplayer.

Wat mag je van ons verwachten?

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De afdeling bestaat uit twee teams:

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Werken bij Professional Partners

Solliciteren

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op

Is dit jouw droombaan?

Of wil je eerst nog wat meer weten?

088 031 35 00
e.aalbers@professionalpartners.nl

Esmée AalbersEsmée Aalbers
Regiomanager Overheid

Solliciteren

  • Delen:

Alias: sollicitatieProcesBlock

Sollicitatieproces

Hoe gaat het verder?

Solliciteer op jouw vacature

Solliciteer op jouw vacature

Spannend! Wij laten snel van ons horen.

Telefonische kennismaking

Telefonische kennismaking

Even een kort belletje waarin wij kennismaken.

Eerste gesprek

Eerste gesprek

Goed (online) in kaart brengen wat voor jou belangrijk is.

Tweede gesprek

Tweede gesprek

Tijd voor een kop koffie! Op ons kantoor maken wij graag live kennis met jou.

Contract voorstel

Contract voorstel

Zijn we allebei nog steeds enthousiast? Welkom bij Professional Partners!

Alias: faqBlock

FAQ

Heb je nog vragen?

Zeker weten als je al toe bent aan een nieuwe uitdaging. Weet je nog niet helemaal zeker wat je wilt, laten we dan samen in gesprek gaan om te achterhalen wat voor jou echt belangrijk als het gaat om werk.

Alias: inschrijvenBlock

Mail Alert

Blijf op de hoogte van jouw favoriete banen

Ontvang updates over vacatures in jouw regio en wij zorgen ervoor dat je er als eerste bij bent.

Solliciteren
×
Inloggen
×
Jouw favoriete vacatures
Cookie icon
Wij gebruiken cookies om de statistieken van onze site bij te houden. Meer weten? Lees onze privacyverklaring.